Droga z garażu na sam szczyt wcale nie jest tak odległa, jak się wydaje. Choć jest wyboista i pełna niespodziewanych zwrotów, to jednak trzeba ją przejechać maksymalnie szybko i sprawnie, w przeciwnym razie dogoni nas i wyprzedzi konkurencja. Tak jest właśnie z innowacyjnością w branży technologicznej, która nie wybacza projektom źle zaprojektowanym i zarządzanym. Przekonajmy się na czym polega zarządzanie innowacją w modelu open innovation oraz w jaki sposób podchodzi się do niej, będąc graczem o zasięgu globalnym, a jak, gdy jest się firmą w fazie start-upu.

Odniesienie sukcesu w branży technologicznej to Święty Graal wielu młodych przedsiębiorców, którzy utożsamiają go z sukcesami takich marek, jak choćby Apple czy Amazon. Jednak zaistnienie i przetrwanie w tych niezwykle dynamicznych warunkach nie jest sprawą prostą. Technologie rządzą się bowiem swoimi prawami – innowacje muszą być tu wprowadzane szybko i sprawnie. Dodatkowo w przypadku firm takich jak FIBARO, zajmujących się także produkcją, opracowywaniem własnych produktów i projektowaniem form użytkowych, niezwykle istotna jest również odpowiednia skala biznesu, pozwalająca utrzymać kosztowne działy R&D (Research & Development).

Innowacyjność musi iść w parze z odwagą

Warunkiem przetrwania start-upu technologicznego jest przede wszystkim odpowiednie tempo rozwoju. Projekt innowacyjny musi być szybko wdrożony na odpowiednią skalę. Niezbędne są do tego odwaga i wiara we własne możliwości, bez tego nie ma mowy o osiągnięciu sukcesu. Z kolei zdolność myślenia perspektywicznego pomaga innowacjom wypłynąć na szersze wody, a tym samym nawiązać skuteczną konkurencję na większą skalę. Kolejną przydatną cechą młodego innowatora jest umiejętność poprawnego umieszczenia swojego projektu w szerokim kontekście, bez czego trudno jest mówić o skutecznym nawigowaniu do celu.

To właśnie ten zespół cech umożliwił przekształcenie marki FIBARO z projektu garażowego w firmę o pozycji globalnego lidera w niespełna 7 lat od momentu jej powstania. Niezwykle istotną rolę odegrała tutaj postawa jej założyciela Macieja Fiedlera, który swoją wizję od początku realizował bez kompleksów i z odpowiednim rozmachem. Jego nastawienie, wiara w sukces oraz odpowiednie decyzje biznesowe pozwoliły spółce wyjść z garażu i osiągnąć status globalnego gracza, pomimo konkurencji wśród największych marek rynku technologicznego.

inteligentny budynek

Pozwolić innowacji kiełkować

Z czasem w FIBARO zmieniło podejście do zarządzania innowacją, choć duch startupowej innowacyjności pozostał i wciąż jest żywy w firmie. Teraz innowacyjnością zarządza się tutaj w modelu open innovation, co ma na celu zwiększenie szans na jej skuteczne wdrożenie oraz lepszą komercjalizację patentów.

Choć FIBARO posiada i rozbudowuje własny dział Research & Development, to jednak otwiera się też na pozyskiwanie innowacji z zewnątrz, dzięki czemu łączy wysokie kompetencje w dziedzinie opracowywania i wdrażania projektów z obszaru IoT oraz elastyczność i otwartość w poszukiwaniu innowacji z zewnątrz. Rzadko zdarza się, by polska firma technologiczna miała wyspecjalizowaną spółkę dedykowaną wyłącznie zarządzaniu i obrotowi patentami, a także pozyskiwaniu innowacji na zewnątrz.

Open innovation

Idea open innovation narodziła się w latach 60. ubiegłego wieku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa powinny pozyskiwać wiedzę i innowacje w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami, a nie tylko poprzez pracę własnych działów badawczo-rozwojowych. Taki model daje spółkom technologicznym o wiele większą szansę powodzenia we wdrożeniu innowacji niż w przypadku polegania wyłącznie na własnych siłach. To praktyka stosowana przez większość dojrzałych graczy z rynku technologicznego, którzy swoją działalność opierają przede wszystkim na innowacyjności swoich produktów i rozwiązań.

W FIBARO koncepcja open innovation realizowana jest poprzez spółkę córkę – Fibar Group Intellectuall Property Assets – której zadaniem jest zarządzanie własnością intelektualną wypracowaną przez FIBARO oraz pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań z sektora IoT w różnych modelach współpracy.

Korzyści z bycia otwartym na innowacje

Niewątpliwą zaletą stosowania modelu open innovation jest znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wdrażanie innowacji. Duże firmy i organizacje mają zazwyczaj rozbudowane struktury i procedury, które potrafią skutecznie hamować nowe pomysły. Spółki technologiczne walczą natomiast z czasem i nie mogą sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Dodatkowo projekty innowacyjne w początkowej fazie wymagają również szybkiego wprowadzania zmian, ciągłych korekt kursu oraz dostosowywania wymogów biznesowych do rzeczywistości rynkowej.

Elastyczność nie jest zazwyczaj mocną stroną korporacji. Dużo lepiej radzą sobie z nią mali gracze i start-upy, u których procesy decyzyjne są o wiele krótsze. Jeszcze lepiej, gdy połączy się obie te koncepcje i zapewni podejście obu tych perspektyw, biorąc najlepsze cechy każdej z nich, tak jak ma to miejsce w FIBARO.

Open innovation to także znaczne ograniczenie ryzyka biznesowego. Choć w FIBARO statystyki mówią, że projekty, które wchodzą w fazę developmentu i są rozwijane przez dział R&D, kończą się powodzeniem, to jednak z punktu widzenia firmy istotne jest, aby zapewniać sobie stały napływ świeżych i kreatywnych idei z zewnątrz, które mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

idea open innovation

Modele pozyskiwania innowacji

Open innovation to również większa liczba dostępnych modeli biznesowych pozwalających generować przewagę konkurencyjną dzięki szerszej współpracy z międzynarodowymi środowiskami biznesowymi i badawczymi. Networking i crowdsourcing są tu stosowane powszechnie i pozwalają o wiele lepiej wymieniać know-how pomiędzy organizacją a światem zewnętrznym. Z kolei współpraca z centrami badawczymi uczelni wyższych umożliwia wykorzystanie specyficznych metod badawczych i profesjonalnych laboratoriów, jak i dotarcie do środowisk akademickich, które często prowadzą swoje własne projekty badawcze.

Open Innovation to także brama do strategicznej współpracy pomiędzy działami R&D innych producentów. FIBARO działa w tym obszarze z największymi markami działającymi m.in. w branży budowlanej, automotive czy IT. Kolejnym powszechnie stosowanym modelem współpracy w branży technologicznej jest tworzenie niezależnych spółek typu spin-off i zarządzanie nimi mające na celu pomoc w inkubowaniu i komercjalizacji innowacji z obszaru technologii.

Jakich innowacji poszukuje FIBARO?

Fibar Group Intellectual Property Assets poszukuje głównie rozwiązań dedykowanych branży IoT. Ta kategoria obejmuje jednak bardzo wiele produktów, zjawisk i rozwiązań. Warto zatem wymienić kilka podstawowych obszarów, które znajdują się na celowniku poznańskiego producenta.

To przede wszystkim obszar hardware dla smart home i inteligentnego budynku, jak i smart cities. Oprócz infrastruktury i nieruchomości IoT dotyka także zagadnień związanych z telemedycyną, inteligentnych sieci zdrowia oraz cyfrowych produktów noszonych, tzw. wearables. FIBARO jest również zainteresowane innowacyjnym oprogramowaniem mobilnym, biometrią głosu, sztuczną inteligencją, machine learning oraz rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i Big Data.