English version

The latest FIBARO system update includes improvements to the script responsible for monitoring remote access services. In the system’s previous version, there was a possibility of certain users losing their access to its remote services. Update 4.180 takes care of this issue and restores the script’s proper functions.

FIBARO recommends that all users update their systems to ensure that they retain full access to all remote services.

Furthermore, the latest update improves the system’s stability and provides better security. We’ve sent push notifications to all FIBARO users to inform them of the need to run a system update.

The FIBARO system can only be updated locally. In case you experience any problems with your remote access, please contact our dedicated Technical Support at: support@fibaro.com

The FIBARO Team

Wersja polska

Najnowsza aktualizacja systemu FIBARO naprawia działanie skryptu odpowiedzialnego za monitorowanie usługi zdalnego dostępu. Poprzednia wersja systemu mogła u niektórych użytkowników wywołać niepożądane działanie i doprowadzić do utraty dostępu do usług zdalnych. Wersja 4.180 usuwa ten problem i przywraca poprawne działanie skryptu.

FIBARO zaleca wszystkim użytkownikom aktualizację swoich systemów – poprawka zapewnia prawidłowe działanie dostępu zdalnego.

Przypominamy również, że korzystanie z najnowszej wersji systemu podnosi bezpieczeństwo oraz zapewnia jego stabilne działanie. Wszyscy użytkownicy FIBARO otrzymają również powiadomienie typu push z informacją o potrzebie aktualizacji systemu.

Centralę można zaktualizować tylko lokalnie. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem zdalnym, prosimy o kontakt z naszym działem support: support@fibaro.com