co to jest rodo
Co to jest
RODO?

 

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

rodo od kiedy

Jaki jest cel
RODO?

 

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

od kiedy rodo

Od kiedy stosujemy RODO?

 

Od 25.05.2018r.

czym jest rodo

Co znajduje się w dokumencie?

 

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy
Państwa dane osobowe

co to jest rodo

Czy skontaktować się z FIBARO?

 

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z załączonym dokumentem.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fibar Group, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, e-mail: [email protected].

2. Cele przetwarzania Państwa danych są następujące:
1) spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług i produktów w zakresie automatyki domowej,
2) usprawnienie obsługi klientów – podawane informacje pomogą nam efektywniej reagować na Państwa prośby i potrzeby,
3) przetwarzanie zamówień, roszczeń gwarancyjnych i płatności od naszych użytkowników, niezależnych dealerów i dystrybutorów,
4) w celu uruchomienia promocji, konkursów, przeglądów i innych funkcji,
5) przeprowadzenie badań rynku o naszych użytkownikach, w celu poprawienia naszych kampanii marketingowych oraz treści na naszych stronach internetowych,
6) umożliwienie albo ułatwienie z Państwem kontaktu telefonicznego  w celu omówienia usług, z których Państwo korzystacie, dostępu do swojego konta lub odpowiedzi na prośby i pytania,
7) zbieranie zapisów na newsletter,
8) realizacja umowy oraz świadczenie usług na rzecz osób, których dotyczą.

3. Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane:
1) na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą, oraz
2) na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne z mocy przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, oraz
3) na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Zgoda na przetwarzanie pozyskiwanych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie przy użyciu linka dezaktywacyjnego.

5. Odbiorcy / kategorie odbiorców pozyskiwanych danych osobowych są, jak następuje: firmy trzecie w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymaniem oraz zarządzaniem Serwisem i Usługami, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Pozyskiwane dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Państwa z usług na stronie, a następnie w celu zabezpieczenia roszczeń nie dłuższych niż 10 lat.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie pozyskiwanych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie pozyskiwanych danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie pozyskiwanych danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych mogą być częściowa lub całkowita niewykonalność umowy zawartej pomiędzy administratorem serwisu internetowego www.fibaro.com a jego użytkownikami i brak możliwości skorzystania z wszystkich funkcji tego serwisu np. brak możliwości otrzymania newslettera.

11. Decyzje podejmowane względem osób, których dane dotyczą, nie zapadają w sposób automatyczny. Osoba, której dane dotyczą nie podlega profilowaniu.