Dzisiejszy świat Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) cechuje mnogość rozwiązań, spośród których użytkownik ma możliwość wyboru platform i technologii. Które z nich są wartościowe?

Założeniem IoT jest podłączenie rzeczy smart do sieci. W przypadku smart home połączenia pomiędzy jego elementami powinny prowadzić do dostarczenia konkretnych wartości użytkownikowi. W celu ich osiągnięcia zarówno urządzenia jak i platformy powinny oferować zintegrowane rozwiązania.

Rozwiązania dedykowane systemom inteligentnego domu powinny umożliwiać podłączenie możliwie dużej ilości jego elementów w jedną, spójną sieć. Taki scenariusz pozwala na  wykorzystanie efektu synergii ich działania. Wyzwanie z tym związane spoczywa zarówno na projektantach platform IoT jak i urządzeń firm trzecich, które dotychczas nie oferowały urządzeń typu smart.

Internet rzeczy i współdziałanie marek

Firmy trzecie, a więc producenci wyspecjalizowani w dostarczaniu użytkownikowi konwencjonalnych rozwiązań, takich jak zamki czy systemy ogrzewania świadomi ery digitalizacji powiększają swoje portfolio o zakładkę smart. Nie można mówić o idei świata Internetu Rzeczy bez uwzględnienia interoperacyjności, czyli zdolności do współdziałania urządzeń.

Dzisiejsze środowisko IoT dostarcza gotowe rozwiązania, wzajemnie zintegrowane. Wśród producentów nieobecnych do tej pory w świecie Internetu Rzeczy panuje coraz większa świadomość panujących trendów, takich jak smart city, smart home, zrównoważony rozwój. Coraz więcej nowych produktów posiada wartość dodaną w porównaniu do ich konwencjonalnej wersji tj. zdalną kontrolę, programowanie harmonogramów działania (nazywanych także scenariuszami), modyfikowanie działania urządzania za pomocą aplikacji mobilnych czy webowych. Jednak największą wartością jest współdziałanie urządzeń w jednym większym, skonfigurowanym systemie.

SmartThings a interoperacyjność

Urządzenia debiutujące w dziedzinie smart powinny zakładać interoperacyjność z większymi systemami smart home. SmartThings to amerykański koncept mający w założeniach stworzenie platformy smart home. Pomysł ten pojawił się w 2012 roku na platformie KICKSTARTER, który przekształcił się w startup dający możliwość podłączenia urządzeń z wielu obszarów w obszarze jednego środowiska działania.

Twórcy otwartego systemu założyli możliwość wsparcia elementów na poziomie natywnym jak i dedykowanym.  Poziom generyczny (natywny) był wprowadzany przez samych twórców platformy i zakłada fabryczną obsługę, czyli możliwość korzystania z urządzeń od razu po dodaniu do systemu. Wsparcie dedykowane, z kolei, było tworzone przez społeczność SmartThings i polega na umieszczeniu przez użytkownika kodu źródłowego w systemie, inaczej mówiąc sterownika. Kody tworzone są przez samych użytkowników a następnie umieszczane są na stronach internetowych i dowolnie pobierane przez osoby zainteresowane. Podobne rozwiązanie oferuje użytkownikom FIBARO oferując platformę FIBARO Marketplace.

Takie możliwości daje  umieszczenie logiki działania systemu w chmurze, gdzie mózgiem działania systemu jest serwer zlokalizowany poza domem użytkownika. Zasada działania takiego rozwiązania uwzględnia posiadanie centralki, która pełni rolę pomostu (eng. bridge) między elementami (urządzeniami) fizycznie zlokalizowanymi w domu a serwerem – mózgiem systemu.

Co umożliwia taka synergia w smart home?

Obecnie urządzenia smart działające samodzielnie umożliwiają odrębne środowiska do ich kontroli. W wyniku tego użytkownik posiadający FIBARO Motion Sensor, smart watch, smart TV czy inteligentny zamek ma możliwość kontrolowania każdego z tych urządzeń za pomocą dedykowanych, oddzielnych aplikacji. Zgodnie z ideą IoT potrzebne jest wspólne rozwiązanie integrujące te środowiska, dzięki któremu z poziomu jednej aplikacji – systemu będzie możliwość obsługi inteligentnego domu. Samsung SmartThings umożliwia kontrolowanie wszystkich elementów za pomocą jednej aplikacji, która jest intuicyjna i prosta. Użytkownik ma możliwość kontroli wszystkich urządzeń działających w ekosystemie Samsunga. Należą do nich urządzenia gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, klimatyzatory) jak i urządzenia  wyspecjalizowane pod kątem automatyki budynkowej, takie jak sensory i aktory FIBARO. Użytkownik nie musi decydować się na jednego producenta w celu stworzenia spersonalizowanego pod jego indywidualne potrzeby ekosystemu. System może być tworzony ze względu na elementy już obecne w domu, takie jak inteligentna lodówka czy pralka.

SmartThings to platforma firmy Samsung

SmartThings w założeniach było prostą platformą dedykowana do integracji jak największej liczby urządzeń oferowała także proste funkcjonalności włączania/wyłączania i dostępu zdalnego. Były to tak zwane rozwiązania Plug&Play. W momencie przejęcia platformy stało się jasne, że koreański producent ukierunkuje strategię rozwoju platformy w kierunku swoich rozwiązań związanych ze smart TV, urządzeniami klimatyzacyjnymi i szeroko pojętym AGD. Kolejnym naturalnym krokiem rozwoju było skupienie się na rozwoju elementów dziedziny profesjonalnych elementów automatyki budynkowej, takich jak elementy systemu inteligentnego domu FIBARO. Dzisiaj użytkownik nie tylko posiada proste funkcje systemu, ale może również rozszerzyć inteligentny dom rozwiązania z dziedziny profesjonalnych urządzeń automatyki budynkowej.

Takie rozwiązanie może być uzupełnione o urządzenia FIBARO dedykowane profesjonalnym rozwiązaniom smart home. Pełną lista aktorów i sensorów wraz ze scenariuszami ich użycia znajduje się tutaj:

SmartThings

W wyniku integracji urządzenia FIBARO zostały włączone na listę urządzeń kompatybilnych jedną z największych platform IoT na świecie.

Dlaczego działanie zintegrowanych urządzeń FIBARO jest unikalne?

Urządzenia FIBARO bazujące na protokole Z-Wave mogą w podstawowy sposób współpracować z dowolnymi platformami smart home korzystającymi z tego rodzaju komunikacji. Oznacza to, że np. urządzenie FIBARO Flood Sensor, którego podstawową funkcją jest wykrywanie zalania spełni swoją rolę. Jednak urządzenia FIBARO posiadają więcej niż tylko proste funkcjonalności – takie jak np. funkcję pomiaru temperatury czy alarmu naruszenia. W celu wykorzystania dodatkowych możliwości urządzeń producent platformy przeprowadza proces dedykowanej integracji czyli dostosowania obsługi takich urządzeń.

Samsung SmartThings zintegrował urządzenia w sposób pozwalający na wykorzystanie pełnego potencjału urządzeń FIBARO.

Powodem integracji była chęć pełnego wsparcia potencjału rządzeń FIBARO. Proces integracji urządzeń Z-wave rozpoczął się w 2018 roku. Efektem pracy jest pełne wsparcie dla urządzeń FIBARO:

  • Flood Sensor,
  • CO Sensor,
  • Door/Window Sensor,
  • Motion Sensor,
  • Double Switch 2,
  • Single Switch 2,
  • Dimmer 2 oraz
  • Wall Plug EU oraz US z portem USB.

FIBARO ze swoimi produktami jest obecne na liście kompatybilności Works with SmartThings obok takich producentów jak Tesla, Apple, Subaru, Garmin.  

Jakie są inne zalety integracji?

Wykorzystywanie interoperacyjności w postaci dedykowanych integracji daje możliwości rozpraszania modeli biznesowych. Współpraca producentów rozwiązań należących do jednego ekosystemu pozwala na tworzenie rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenia potrzeb dotyczących bezpieczeństwa, oszczędności energii czy wykrywani zdarzeń.

W wyniku wprowadzenia FIBARO na listę systemów kompatybilnych zrealizowany został projekt Vodafone V-Home.

Projekt dostarcza zestaw urządzeń dedykowanych do detekcji pożaru, w którym uwzględniony jest FIBARO Smoke Sensor i czujnik zalania SmartThings.

Dzięki integracji użytkownik może zrealizować szereg zdefiniowanych przez niego scenariuszy lub czynności takich jak m.in. zarządzanie sprzętem multimedialnym i AGD w domu.

Przykładowym scenariuszem może być uruchomienia kamery i zmiana temperatury po wykryciu ruchu przez  odpowiednio FIBARO Motion Sensor lub otwarciu drzwi przez Motion Sensor.

Dzięki podjęciu współpracy z Samsung SmartThings użytkownicy na całym świecie zyskują okazję aby zarządzać swoim domem z poziomu telefonu, smart watch oraz poprzez  asystentów głosowych. Od teraz każde urządzenie AGD i RTV zintegrowane z tą platformą współpracuje z systemem FIBARO.